Fontän för nytta eller nöje?

Vill man tillföra liv i sin trädgård kan det vara en bra idé och tanke att införskaffa sig en fontän. Fontän hade ursprungligen en mer praktisk funktion, men ser man till dagens användning har det mer och mer gått över till att bli en fråga om utformning och utseende. Vilken typ av fontän som man vill ha kan i princip varieras i det oändliga. Det går att ha fokus på själva springbrunnen eller så kan man ha eller skaffa sig en damm, i vilken det kan finnas någon form av springbrunn, en variant som är mer diskret och inte är i huvudfokus.

Förr i tiden handlande om ett sätt att förvara och behandla dricksvatten eller vatten som användes i arbete, idag dricker man sällan ur en vattenkonst. Undantag finns ute i Europa, bland annat i Schweiz där man valt att behålla de gamla traditionella springbrunnarna och där man än i dag kan njuta av dricksvatten. Ett trevligt inslag under en dags vandring eller liknande.

Vackra och offentliga fontäner

Allt som oftast kombineras springbrunnar med någon form av staty. I större parker eller dammar kan det vara så att det är själva vattnet som utgör konstverket. Vattnet som sprutar uppåt kan varieras och skiftas i höjd, utformning och hastighet. Det finns parker som valt att fokusera just på detta, en av dem är Vattenledningsparken i Jönköping.

En park som har kaskader igång året runt, under vintern skapas det vackra isskulpturer. I vissa sammanhang har det skapats traditioner av att bada i just olika offentliga fontäner, ett exempel på detta är den centrala vattenkonsten i Stockholm. I denna har man bland annat badat för att fira olika segrar inom idrott eller bara av rena vadslagningar. I filmens värld är kanske den kändaste bad scen kopplad till just vattenkonst, till Fontana di Trevi i Rom.